Onze dienstverlening

Uitleg over onze dienstverlening

U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. 

Betrouwbaarheid en kunde

E.H. Weltevrede Assurantiën B.V. heeft de volgende maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid van haar werknemers en andere personen, welke onder verantwoordelijkheid van E.H. Weltevrede Assurantiën B.V. vallen of komen te vallen, vast te stellen.

Gedragscode

Directie en medewerkers van E.H. Weltevrede Assurantiën B.V. verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:

Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt.

Vergelijkingskaart

De vergelijkingskaart is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen.

Met de vergelijkingskaarten kunt u onze diensten en kosten eenvoudig vergelijken.