Uitleg over onze dienstverlening

U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag […]

Betrouwbaarheid en kunde

E.H. Weltevrede Assurantiën B.V. heeft de volgende maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid van haar werknemers en andere personen, welke onder verantwoordelijkheid van E.H. Weltevrede Assurantiën B.V. vallen of komen te vallen, vast te stellen

Onze gedragscode

Directie en medewerkers van E.H. Weltevrede Assurantiën B.V. verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten: Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt. In onze adviezen aan cliënten houden wij rekening met […]