Betrouwbaarheid en kunde

E.H. Weltevrede Assurantiën B.V. heeft de volgende maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid van haar werknemers en andere personen, welke onder verantwoordelijkheid van E.H. Weltevrede Assurantiën B.V. vallen of komen te vallen, vast te stellen

De betrokken medewerker of derde persoon wordt verzocht zijn/haar mate van betrouwbaarheid middels een verklaring van goed gedrag uit de gemeentelijke basisadministratie te laten blijken. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

De betrokken persoon zal middels referenten de verklaarde werkzaamheid en betrouwbaarheid van de laatste 5 jaar moeten kunnen aantonen.

De betrokken persoon zal middels getuigschriften of op andere wijze de verklaarde eerdere werkervaring en aanstelling(en) aantoonbaar moeten maken.

De betrokken persoon zal altijd verklaarde opleiding en training aantoonbaar moeten maken middels een authentiek diploma en zorg te dragen voor eventuele permanente educatie ter behoud van opgedane kennis.

De betrokken persoon zal voor of namens E.H. Weltevrede Assurantiën B.V. slechts actief zijn op de gebieden waarin men bevoegd is actief te zijn dan wel te mogen adviseren.