Uitleg over onze dienstverlening

U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

In volgorde informeren wij u over:

  • Ons kantoor
  • Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?
  • Registratie/lidmaatschappen
  • De producten en diensten die wij u aanbieden
  • Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen
  • Wat verwachten wij van u?
  • Hoe worden wij beloond?
  • Welke klachtenmogelijkheid u heeft

Kantoor Almelo
Ootmarsumsestraat 319
7603 AG Almelo

Kantoor Woerden
Meerkoet 11
3481 TA Harmelen

Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?
U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:
Telefoon:          0546 – 49 16 05
Fax:                    0546 – 49 16 06
E-mail:               [email protected]
Internet:            www.weltevredegroep.nl

U bent van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17.00 uur. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken. Buiten kantooruren kunt u uw boodschap mailen naar [email protected]. In geval van nood kunt u uiteraard reguliere nooddiensten inschakelen.

Registratie/lidmaatschap
Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u als consument een zekere waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De Wet Financiële Toezicht (WFT) stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de Wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12004388. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl. E.H. Weltevrede Assurantiën B.V. is voor al haar diensten in het bezit van een volledige vergunning van de AFM.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut is: 300.001883. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: www.kifid.nl

De producten en diensten die wij aan u bieden:

Schadeverzekeringen:
Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto, inboedel, ziektekosten, aansprakelijkheid en reisverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u daarnaast actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Levensverzekeringen:
Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw pensioen of uw lijfrenteverzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan uw hypotheek of kredieten. Ons advies en onze bemiddeling verzorgen wij op basis van uurtarieven of tegen een vaste prijs. Onderhoud en beheer middels een vast Onderhoud- en Serviceabonnement.  De producten worden u provisieloos aangeboden.

Hypotheken:
Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van hypotheken. Wij nemen u het werk en de zorg uit handen bij het sluiten van een hypotheek op maat. Wij brengen uw financiële situatie en mogelijke risico’s in kaart en op basis daarvan brengen wij een hypotheek adviesrapport uit. Vervolgens komen wij in overleg met u tot een passende offerte bij de voor u meest aantrekkelijke bankpartij. Advies en bemiddeling verzorgen wij nog slechts tegen uurtarief of op basis van vaste prijsafspraken. Hierdoor weet u zich verzekerd van transparante en objectieve dienstverlening en met toegang tot alle partijen in de markt.

Betalen en sparen:
Ons kantoor bemiddelt en adviseert ook op het gebied van sparen en betalen. Denk bijvoorbeeld aan het storten van geld op een (internet)spaarrekening, deposito’s voor de lange termijn of het vernieuwde banksparen. Ook kunnen wij u adviseren over bijvoorbeeld de werkgeversregelingen. Daarnaast kunnen wij u naar nagenoeg iedere bankinstelling binnen Nederland begeleiden voor zowel fiscaal vriendelijke spaarplannen als ook de bancaire lijfrentes.

Consumptief krediet:
Staat u voor een grote aanschaf, bijvoorbeeld een studie, auto of een caravan? Dan kan een lening in de vorm van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening een prima oplossing zijn. Ook op het gebied van consumptief krediet kan ons kantoor u prima van dienst zijn: wij kijken naar uw persoonlijke situatie en bemiddelen vervolgens voor u met de kredietverstrekkers. Voor advies en bemiddeling brengen wij eenmalig een vast bedrag in rekening, de producten bieden wij vrij van provisie aan.

Advies Algemeen
Ons kantoor wil uw financiële belangen professioneel doch betrokken, optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen. Bij voldoende concurrerende tarieven en voorwaarden sturen wij voor uw gemak aan op totaalpakketten bij de grotere marktpartijen.
In veel gevallen zult u niet direct een product of dienst nodig hebben of enig idee hebben of deze wel noodzakelijk zijn. In dat geval zal de adviseur met u aan de slag gaan om te inventariseren, te analyseren en mogelijk aan u te rapporteren wat zijn bevindingen en adviezen zijn. In dat geval zal er door hem tegen een vast afgesproken (uur)tarief worden gewerkt.
Hij bespreekt dan met u het tarief, het aantal uren wat ongeveer nodig is voor zijn diensten en welke afspraken er kunnen gelden. Dit legt hij met u vast in een opdrachtbevestiging welke voor partijen bindend zal zijn.

Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen
Daarnaast werken wij voor de advies- en bemiddelingsdiensten die niet in de abonnementen zijn opgenomen op basis van urendeclaratie of vaste tarieven. Dit zal bijna altijd voordeliger voor u uitpakken. We factureren u rechtstreeks onze gespecificeerde uren of vaste tarieven en laten iedere vorm van vergoeding of beloning van derden (provisie) direct vervallen. Uw kosten, premies of rentetarieven zullen daardoor tot de laagste van de markt gaan behoren. Dat voordeel blijft uiteraard gedurende de gehele duur van uw product of advies van kracht. Combinaties van bovenstaande regelingen zijn bij uitzondering mogelijk, terwijl er voor vele vaste adviesdiensten, vaak zonder product, een vast tarief kan worden afgesproken.
Voor de nadere uiteenzetting van onze diensten, tarieven en werkwijze (ook de inhoud van onze abonnementen) kunt u terecht op onze site www.weltevredegroep.nl

Wat verwachten wij van u?
Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij van u dat u ons tijdig, correct en volledig informeert. Dit doen wij van onze kant door samen met u middels brede inventarisaties een goed beeld te verkrijgen. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult of meldt, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-) uitkering van de betreffende voorziening. Naast wet- en regelgeving moeten wij voldoende duidelijke dossiers opbouwen die de juistheid van onze dienstverlening vastlegt en waarborgt. Zeker bij complexe zaken als hypotheken, beleggen en inkomensvoorzieningen is dit van groot belang. Uiteraard helpen wij u hiermee deze informatie op de juiste wijze te verzamelen en zullen u waar nodig van dienst zijn met (standaard- )inventarisatieformulieren en rapportages.

Tijdens de looptijd van voorzieningen in ons beheer, vragen wij u ons altijd te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc.

Hoe worden wij beloond?
Het kantoor zal altijd de aan u of uw dossier bestede uren gedetailleerd inzichtelijk kunnen maken. Wij zullen altijd op voorhand de wijze van beloning voor onze diensten met u afspreken. Door ons unieke “Abonnementensysteem” kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden en blijven de daaraan verbonden kosten voor de klant aanvaardbaar en laag. U ontvangt regelmatig een goed en passend advies tegen vaste acceptabele kosten, vergelijkbaar met bijvoorbeeld uw abonnement voor de krant.